Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Portfolio - Smeškovi urađeni projekti


          Dosadašnji Smeškov portfolio je bio nadasve u znaku većeg zadržavanja na pojedinim obimnijim projektima, no evo nekih primera urađenih sajtova.

 

Odred izviđača "Spartak" Subotica


          Višegodišnji (od 2013.) obimni projekat internet biblioteke (preko 1700 "strana", trenutno preko 540 naslova literature, ogromna baza korisnika, ...) u originalnoj varijanti odrađen od strane kolege Bojana Opačića a po Smeškovoj zamisli organizacije i strukture materijala, da bi potom administracija, postavke materijala, razne dodatne nadogradnje, abdejti, održavanje i sl. prešlo u nadležnost "Smeško web dizajna".

          Sajt je primer kompleksne kategorizacije materijala, primer kombinovanja različitih tipova pretraga i prikaza/izlistavanja materijala i razgranate strukture menija kako bi se korisnicima olakšao pristup tako obimnoj građi (nakon tih podešavanja "iza scene", korisnici zavisno kome šta više u kom trenutku odgovara literaturi može da pristupi preko: zasebnih prikaza po kategorijama, vizuelno preglednom jedinstvenom listom postavljene literature, preko napredne pretrage po ključnim rečima i podacima, preko raznih sortiranja i tabelarnog prikaza: najnovije, najtraženije, preporučujemo, ili pak preko promocija određenih naslova, ...).

          Takođe, ovo je primer sajta za široku zajednicu korisnika, sa mogućnostima zajedničkog uređivanja materijala probranih korisnika unutar neke zajednice / organizacije / tima, ...

          Specifična dodatna težina sajta leži u njegovoj multijezičkoj podršci za tako kompleksan materijal, da smo do kraja u preobimnom materijalu uspeli za sada samo deo planirane jezičke podrške da odradimo. Imamo kompletirane latiničnu i ćiriličnu strukturu, a engleski smo uz kompletiranu strukturu uspeli samo manjim delom da pokrijemo po pitanju sadržaja (tekstovi, literatura). Od mađarskog smo pak do daljnjeg morali da odustanemo - sva struktura je tu (trenutno "nevidljiva" za korisnike), ali se nije imalo kapaciteta za prevođenje i objavljivanje svih tih strana (oko 700-800 po "jeziku").

          U predstojećem periodu je - uz postavljanje literature koja je još na čekanju za obradu - u planu i velika kompletna nadogradnja/osavremenjivanje sajta. Nakon te nadogradnje, sajt će između ostalog u potpunosti imati i prilagodljiv dizajn (za različite uređaje i veličine ekrana), što je trenutna mana ovog sad već "ostarelog" dizajna.


 

Sajt i web prodavnica "Geris & Leon"


          Noviji primer odrađenog projekta, e-commerce sajta / web trgovine, sa karakterističnim zadacima pri njegovoj izradi:

 • Vizuelno identična izrada sajta po datom uzoru: po pređašnjoj verziji klijentovog sajta, uz sitnije novine. (Tek kasnije smo imali neke tražene nadogradnje i različita odstupanja od originala u pojedinim elementima, koji su izrodili recimo sadašnju varijantu kataloga.)
 • Multijezička podrška (originalne strukture i unosi za 3 jezika: italijanski, nemački i engleski + Gugl prevodilac za dodatne jezike), sa specifično traženim "zastavicama" za izbor jezika.
 • Podrška za cene i plaćanja u različitim valutama, u različitim državama.
 • Različiti obračuni poštarina.
 • Po potrebi aktiviranje različitih promocija i popusta, ...
 • PayPal plaćanje (klasično i karticama).
 • Administrativni pregledi izvršenih narudžbi i sl.
 • Katalog proizvoda je urađen malo specifično i nestandardno za web trgovine - u vidu zasebnih tabela (recimo: Geris chiusi acquista online >>) koje se transformišu i zasebno prikazuju kod malih ekrana. Ovo je traženo jer je takav bio uzor po kome je rađeno, a kasnije su ipak unešene specifične manje izmene kojima smo došli do sadašnjeg rešenja (u vidu 6 podkataloga za svaki (pod)tip proizvoda).
 • Prilagodljiv dizajn (=podrška prilagodljivog prikaza za različite uređaje i veličine ekrana), sa posebnim tipovima tabela zavisno od veličine ekrana.
 • Galerije proizvoda (sa automatskim dodavanjem slika proizvoda određenog tipa, recimo galerija anatomske obuće otvorenog tipa >>).
 • Slajdovi proizvoda (na naslovnoj i posebno na stranama određenog tipa proizvoda (primer: Ciabatte anatomiche chiuse >>)).
 • Specifično po uzoru odrađene strane proizvoda (primer: Sandali Leon pelle 1004 >>).
 • Komentari na sajtu i blok sa njihovim sumiranjem.
 • ...

 
          Što se tiče unosa materijala i osnovnoj funkcionalnosti (unos tekstova, proizvoda, slika, cena, specifikacija, komunikacija sa klijentima, transakcije, ...) ovaj sajt je već u potpunosti "u rukama" klijenta (za razliku od "Spartakovog" sajta gde je dogovorno i glavna administracija i unos materijala naš deo obaveza).
Na nama su pak samo po potrebi nove dorade/dodavanje novih funkcionalnosti, te konstantno kompleksno održavanje sajta (za razliku od recimo pomenutog prejednostavnog "Lucky 3 Rooms"), njegove funkcionalnosti, bezbednosti, abdejtovanja/nadogradnje i sl.

          Inače, moramo da pohvalimo klijenta na njenoj krajnjoj korektnosti i profesionalnosti u poslovanju, te ako se nekome ove preslatke sandalice/cipelice svide može da je kontaktira (slobodno na srpskom) ovde >>.


 

Sajt i web prodavnica "Calzoleria del Borghetto"


          Takođe noviji primer odrađenog e-commerce sajta / web trgovine, delom po uzoru na "Geris & Leon" (traženo tako), ali i sa svojim specifičnostima.
          Zadaci kod ovog projekta su bili sledeći:

 • Osnovna funkcionalnost sajta da bude u mnogome slična sajtu "Geris & Leon" (slajd na naslovnoj, sistem naručivanja proizvoda, PayPal, stranice proizvoda, komentari, deljenje na društvenim mrežama, zastavice, Gugl prevodilac, ...).
 • Multijezička podrška (italijanski i nemački (na demo verziji sajta imamo i engleski) + Gugl prevodilac).
 • Katalog proizvoda je ovde rađen u nekoj standardnijoj i kompleksnijoj formi, gde se na jednoj stranici dobijaju različita kategorisanja proizvoda zavisno od toga šta se u filterima sa strane odabere (radi lakšeg snalaženja (ko ne zna italijanski i nemački) možda da bacite pogled na englesku verziju kataloga sa Smeškovim smajlićima ;-) na demo verziji sajta), a takođe postoje i drugi načini sortiranja i klasičnih pretraga, ...
 • Za nijansu kompleksnije kategorisanje proizvoda sa različitim kombinacijama atributa, podkategorija (vidljivo na katalogu i prikazu pojedinačnih proizvoda, recimo primer ovde>>).
 • Ovde nije bilo traženja više valuta kao na "Geris & Leon" pa je po tom pitanju struktura bila jednostavnija.
 • Prilagodljiv dizajn, tj. podrška prilagodljivog prikaza za različite uređaje i veličine ekrana (recimo uporedite prikaz kataloga proizvoda i odabir filtera pri upotrebi mobilnih aparata (onih manjih ekrana), tableta i klasičnih ekrana).
 • Slajd proizvoda na naslovnoj stranici.
 • Strana pojedinačnog proizvoda slična "Geris & Leon" (no ovde zbog različitijih tipova proizvoda prikaz elemenata / atributa zavisi od tipa / podtipa proizvoda), sa takođe "na klik" uvećanim prikazom slike preko čitavog ekrana.
 • Vizuelni identitet je rađen na osnovu prvobitno dobijenog logoa specifičnog i malo nezahvalnog kolorita (primer ostao na demo sajtu >>) kako bi se što bolje međusobno uklopili, da bi tek kasnije bila zatražena zamena logoa (uz ostanak postojećeg kolorita sajta).

          Kao i kod sajta "Geris & Leon" i ovde je administracija sadržaja predata u ruke klijentu.


 

"Cvrčkovi" - sajt za onlajn nastavu


          Primer (i dalje aktuelnog) projekta za držanje onlajn časova tokom perioda vanredne (i kombinovane) nastave usled Covid pandemije.

          Prvobitna verzija sajta je bila odrađena u rekordnom roku (3-4 radna dana uz kasnija samo osnovna doterivanja u hodu) bez velikog detaljisanja, sa prioritetnim zadatkom da se sajt pod hitno osposobi za rad već u prvoj nedelji iznenadnog prelaska sa redovne na onlajn nastavu (= 16. marta 2020.).

          Tek tokom avgusta i u prvim danima septembra 2020. - kada se iole iskristalisala vizija Ministarstva prosvete o načinu sprovođenja nastave u školskoj 2020/2021. godini (=kombinovana nastava sa podelama na podgrupe, ...) - sajt je funkcionalno nadograđen i prilagođen novim zahtevima, a takođe sada uz više vremena na raspolaganju sajt je i vizuelno doteran (nov logo, ilustracije/maskote za Oglasne table, ilustracije za lekcije,...).

Osnovni zahtevi za aktuelnu (noviju) verziju sajta (školska 2020/2021.):

 • Pravljenje svojevrsnih zasebnih "Naslovnih strana", tzv. "Oglasnih tabli" za svako odeljenje, koje imaju ulogu osnovne raskrsnice i preglada relevantnih sadržaja za dato odeljenje.
 • Oglasne table imaju (za sada):
  1) maskotu ("Sovicu" ;-) );
  2) tabelu sa aktulelnim lekcijama i informacijama koja podgrupa (A i B) kada koju lekciju radi (onlajn ili u školi);
  3) tabelu aktuelnosti (članaka, vesti,...) relevantnih za dato odeljenje;
  4) zaseban kalendar lekcija za svaku podgrupu u datom odeljenju (kad određena grupa obrađuje koju lekciju onlajn).
 • Nadograđena varijanta za unos lekcija, koja će moći da isprati nove zahteve za onlajn i kombinovanu nastavu, ali da takođe bude već u startu dovoljno fleksibilna da može da podrži i razne nepredvidive nove zahteve Ministarstva o načinu sprovođenja nastave za ovu školsku godinu.
  Da bi to bilo izvodljivo, morali su da se prave sistemi gde će svaka lekcija moći da se označi - pored podele po odeljenjima (koje odeljenje obrađuje datu lekciju), uzrastima, rednom broju lekcije i po podgrupama (A i B) i po različitim periodima obrade za svako odeljenje i podgrupu (podele i datovanja koja posle dovode do različitih sortiranja po blokovima, tabelama, kalendarima različitih tipova, za različite grupe i odeljenja).
  Takođe lekcije su sada dobile i standardniju svoju ilustraciju.
 • Novija verzija sajta je trebala u zasebnoj arhiviranoj sekciji da ima pristup i prošlogodišnjoj (mart-jun 2020.) verziji sadržaja (oglasne table za prošlogodišnja odeljenja, prošlogodišnje lekcije,...).
 • Novija verzija sajta sa svojim novim tipom unosa lekcija, vizuelnim rešenjima, tabelarnim i drugim prikazima sadržaja, ...  trebala je da ostavi netaknutim prošlogodišnje već unete lekcije i oglasne table.
 • Baza za sveukupni pregled ovogodišnjih i prošlogodišnjih lekcija.
 • Trud da se sajt, oglasne table i lekcije - i pored raznih sadržaja - maksimalno održavaju preglednim (zbog đaka i njihovog fokusiranja na lekcije, uz često korišćenje malih ekrana)!
 • Bezbednost i privatnost malih korisnika:
  1) maksimalno izbegavana potreba za logovanjima,
  2) izbor dugmića za deljenje sadržaja koji maksimalno poštuju privatnost korisnika,
  3) izbegavanje raznih Google i sl. analitičkih alata.
 • Samo ćirilična verzija sajta (tj. ovde nema potrebe za multijezičkom podrškom niti dodacima za Google prevodica).
 • Poseban odeljak sajta ("Dodatno") za razne dodatne aktivnosti, sekciju, preporučene linkove i sl.
 • Glavni meni koji će biti u funkciji što preglednijeg pristupu čitavoj strukturi i sadržajima sajta.
 • Mapa sajta - kao dodatno poboljšanje preglednosti i kretanje kroz strukturu sajta.
 • Naslovna strana sa lakim pristupom Oglasnim tablama i najvažnijim sadržajima (aktuelne lekcije, aktulne novosti).
 • Blokovi sa RSS feed aktuelnim sadržajima sa sajtova koji su relevantni za date lekcije, predmet i sl., posebno raspoređeni (na tačno određenim stranama RSS obaveštenja sa određenih sajtova, a ne svuda podjednako).
 • Kontakt forma i kontakt blok koji je na dohvat ruke za lako slanje odgovora na pitanja iz lekcija.
 • Aktuelnosti.
 • Nov originalni logo za sajt (ovo se u prvoj martovskoj verziji nije imalo kad), rešenja maskota ("Sovica") za oglasne table.
 • Tema koja je u startu laka za rad (u silnim te trkama sa vremenom, te sili zahteva sa naglaskom oko funkcionalnosti za novu školsku godinu - temiranje je ovde bilo ipak za nijansu u drugom planu), ali koja dozvoljava i fleksibilnija "custom" kasnija rešenja ako se za njima pojavi potreba.
 • Dizajn prilagodljiv za različite uređaje i ekrane.


          Detaljniji opisi novina u nadograđenoj verziji sajta >>

 

 

PS

:-) Umalo da zaboravimo!?! :-)
Na ovom spisku je i:

"Smeško web dizajn"

Zahtevi:

 • Potencijal za kompleksne mogućnosti, ali opet balans da se koriste samo neophodne / optimalne opcije kako bi bio što lakši za održavanje, ne bi li se maksimum vremena mogao usredotočiti na zahteve i potrebe klijenata i njihovih sajtova. (Što lepo kažu - majstor svima stiže, a sebi ne stiže. ;-) )
 • U gore pomenutom smislu je odabrana i neka klasična prihvatljiva postojeća tema, laka za održavanje i bez potreba za nekim većim intervencijama (lepa nam već sama po sebi). (Ovo u nekom momentu možda promenimo, ali za sada smo u silnim gužvama na drugim stranama sasvim zadovoljni sadašnjom varijantom.)
 • No, tema ko tema - logo je već morao biti Smeška dostojan! ;-)
 • Kontakt forme različitog tipa.
 • Bezbednost (standardno nama u projektima važna stavka).
 • Multijezička podrška (makar za sada u ovoj elementarnoj opciji latinica / ćirilica).
 • Gugl prevodilac (pogotovo što ne stižemo da ozbiljnije poradimo na sopstvenoj engleskoj verziji sajta).
 • Dizajn prilagodljiv za različite uređaje i ekrane.

 

 

// Stari, neaktivni projekti:
 

Prenoćište "Lucky 3 Rooms" Subotica


          Primer krajnje jednostavnog "statičnog" (HTML5 + CSS3, uz par dodataka), a nadasve funkcionalnog sajta (daje sve neophodne informacije za prezentaciju i kontakt); koji je lak za održavanje i koji pored tih osnovnih minimalnih troškova izrade gotovo da posle nema troškova održavanja i sl. (koji su važna stavka kod ovih drugih kompleksnih primera), ne računajući godišnje troškove hostinga i domena.

          Za one koji svraćaju do Subotice i Palića, ili im je Subotica usputna stanica ka Mađarskoj i sl. - bilo pojedinačno bilo u grupama, bilo da su u prolazu ili se duže zadržavaju - najtoplije preporučujemo stvarno povoljan i prijatan smeštaj u okviru ovog prenoćišta predusretljivog i ljubaznog gazde.

***  U međuvremenu prenoćište "Lucky 3 Rooms" je prestalo sa radom pa je i sajt deaktiviran.

 

Portfolio - Smeškovi urađeni projekti - Radovi su u toku