Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Portfolio - Smeškovi urađeni projekti


          Dosadašnji Smeškov portfolio je bio nadasve u znaku većeg zadržavanja na pojedinim obimnijim projektima, no evo nekih primera urađenih sajtova.

 

Odred izviđača "Spartak" Subotica


          Višegodišnji (od 2013.) obimni projekat internet biblioteke (preko 1700 "strana", trenutno preko 540 naslova literature, ogromna baza korisnika, ...) u originalnoj varijanti odrađen od strane kolege Bojana Opačića a po Smeškovoj zamisli organizacije i strukture materijala, da bi potom administracija, postavke materijala, razne dodatne nadogradnje, abdejti, održavanje i sl. prešlo u nadležnost "Smeško web dizajna".

          Sajt je primer kompleksne kategorizacije materijala, primer kombinovanja različitih tipova pretraga i prikaza/izlistavanja materijala i razgranate strukture menija kako bi se korisnicima olakšao pristup tako obimnoj građi (nakon tih podešavanja "iza scene", korisnici zavisno kome šta više u kom trenutku odgovara literaturi može da pristupi preko: zasebnih prikaza po kategorijama, vizuelno preglednom jedinstvenom listom postavljene literature, preko napredne pretrage po ključnim rečima i podacima, preko raznih sortiranja i tabelarnog prikaza: najnovije, najtraženije, preporučujemo, ili pak preko promocija određenih naslova, ...).

          Takođe, ovo je primer sajta za široku zajednicu korisnika, sa mogućnostima zajedničkog uređivanja materijala probranih korisnika unutar neke zajednice / organizacije / tima, ...

          Specifična dodatna težina sajta leži u njegovoj multijezičkoj podršci za tako kompleksan materijal, da smo do kraja u preobimnom materijalu uspeli za sada samo deo planirane jezičke podrške da odradimo. Imamo kompletirane latiničnu i ćiriličnu strukturu, a engleski smo uz kompletiranu strukturu uspeli samo manjim delom da pokrijemo po pitanju sadržaja (tekstovi, literatura). Od mađarskog smo pak do daljnjeg morali da odustanemo - sva struktura je tu (trenutno "nevidljiva" za korisnike), ali se nije imalo kapaciteta za prevođenje i objavljivanje svih tih strana (oko 700-800 po "jeziku").

          U predstojećem periodu je - uz postavljanje literature koja je još na čekanju za obradu - u planu i velika kompletna nadogradnja/osavremenjivanje sajta. Nakon te nadogradnje, sajt će između ostalog u potpunosti imati i prilagodljiv dizajn (za različite uređaje i veličine ekrana), što je trenutna mana ovog sad već "ostarelog" dizajna.


 

Prenoćište "Lucky 3 Rooms" Subotica


          Primer krajnje jednostavnog "statičnog" (HTML5 + CSS3, uz par dodataka), a nadasve funkcionalnog sajta (daje sve neophodne informacije za prezentaciju i kontakt); koji je lak za održavanje i koji pored tih osnovnih minimalnih troškova izrade gotovo da posle nema troškova održavanja i sl. (koji su važna stavka kod ovih drugih kompleksnih primera), ne računajući godišnje troškove hostinga i domena.

          Za one koji svraćaju do Subotice i Palića, ili im je Subotica usputna stanica ka Mađarskoj i sl. - bilo pojedinačno bilo u grupama, bilo da su u prolazu ili se duže zadržavaju - najtoplije preporučujemo stvarno povoljan i prijatan smeštaj u okviru ovog prenoćišta predusretljivog i ljubaznog gazde.


 

Sajt i web prodavnica "Geris & Leon"


          Noviji primer odrađenog projekta, e-commerce sajta / web trgovine, sa karakterističnim zadacima pri njegovoj izradi:

 • Vizuelno identična izrada sajta po datom uzoru: po pređašnjoj verziji klijentovog sajta, uz sitnije novine. (Tek kasnije smo imali neke tražene nadogradnje i različita odstupanja od originala u pojedinim elementima, koji su izrodili recimo sadašnju varijantu kataloga.)
 • Multijezička podrška (originalne strukture i unosi za 3 jezika: italijanski, nemački i engleski + Gugl prevodilac za dodatne jezike), sa specifično traženim "zastavicama" za izbor jezika.
 • Podrška za cene i plaćanja u različitim valutama, u različitim državama.
 • Različiti obračuni poštarina.
 • Po potrebi aktiviranje različitih promocija i popusta, ...
 • PayPal plaćanje (klasično i karticama).
 • Administrativni pregledi izvršenih narudžbi i sl.
 • Katalog proizvoda je urađen malo specifično i nestandardno za web trgovine - u vidu zasebnih tabela (recimo: Geris chiusi acquista online >>) koje se transformišu i zasebno prikazuju kod malih ekrana. Ovo je traženo jer je takav bio uzor po kome je rađeno, a kasnije su ipak unešene specifične manje izmene kojima smo došli do sadašnjeg rešenja (u vidu 6 podkataloga za svaki (pod)tip proizvoda).
 • Prilagodljiv dizajn (=podrška prilagodljivog prikaza za različite uređaje i veličine ekrana), sa posebnim tipovima tabela zavisno od veličine ekrana.
 • Galerije proizvoda (sa automatskim dodavanjem slika proizvoda određenog tipa, recimo galerija anatomske obuće otvorenog tipa >>).
 • Slajdovi proizvoda (na naslovnoj i posebno na stranama određenog tipa proizvoda (primer: Ciabatte anatomiche chiuse >>)).
 • Specifično po uzoru odrađene strane proizvoda (primer: Sandali Leon pelle 1004 >>).
 • Komentari na sajtu i blok sa njihovim sumiranjem.
 • ...

 
          Što se tiče unosa materijala i osnovnoj funkcionalnosti (unos tekstova, proizvoda, slika, cena, specifikacija, komunikacija sa klijentima, transakcije, ...) ovaj sajt je već u potpunosti "u rukama" klijenta (za razliku od "Spartakovog" sajta gde je dogovorno i glavna administracija i unos materijala naš deo obaveza).
Na nama su pak samo po potrebi nove dorade/dodavanje novih funkcionalnosti, te konstantno kompleksno održavanje sajta (za razliku od recimo pomenutog prejednostavnog "Lucky 3 Rooms"), njegove funkcionalnosti, bezbednosti, abdejtovanja/nadogradnje i sl.

          Inače, moramo da pohvalimo klijenta na njenoj krajnjoj korektnosti i profesionalnosti u poslovanju, te ako se nekome ove preslatke sandalice/cipelice svide može da je kontaktira (slobodno na srpskom) ovde >>.


 

Sajt i web prodavnica "Calzoleria del Borghetto"


          Takođe noviji primer odrađenog e-commerce sajta / web trgovine, delom po uzoru na "Geris & Leon" (traženo tako), ali i sa svojim specifičnostima.
          Zadaci kod ovog projekta su bili sledeći:

 • Osnovna funkcionalnost sajta da bude u mnogome slična sajtu "Geris & Leon" (slajd na naslovnoj, sistem naručivanja proizvoda, PayPal, stranice proizvoda, komentari, deljenje na društvenim mrežama, zastavice, Gugl prevodilac, ...).
 • Multijezička podrška (italijanski i nemački (na demo verziji sajta imamo i engleski) + Gugl prevodilac).
 • Katalog proizvoda je ovde rađen u nekoj standardnijoj i kompleksnijoj formi, gde se na jednoj stranici dobijaju različita kategorisanja proizvoda zavisno od toga šta se u filterima sa strane odabere (radi lakšeg snalaženja (ko ne zna italijanski i nemački) možda da bacite pogled na englesku verziju kataloga sa Smeškovim smajlićima ;-) na demo verziji sajta), a takođe postoje i drugi načini sortiranja i klasičnih pretraga, ...
 • Za nijansu kompleksnije kategorisanje proizvoda sa različitim kombinacijama atributa, podkategorija (vidljivo na katalogu i prikazu pojedinačnih proizvoda, recimo primer ovde>>).
 • Ovde nije bilo traženja više valuta kao na "Geris & Leon" pa je po tom pitanju struktura bila jednostavnija.
 • Prilagodljiv dizajn, tj. podrška prilagodljivog prikaza za različite uređaje i veličine ekrana (recimo uporedite prikaz kataloga proizvoda i odabir filtera pri upotrebi mobilnih aparata (onih manjih ekrana), tableta i klasičnih ekrana).
 • Slajd proizvoda na naslovnoj stranici.
 • Strana pojedinačnog proizvoda slična "Geris & Leon" (no ovde zbog različitijih tipova proizvoda prikaz elemenata / atributa zavisi od tipa / podtipa proizvoda), sa takođe "na klik" uvećanim prikazom slike preko čitavog ekrana.
 • Vizuelni identitet je rađen na osnovu prvobitno dobijenog logoa specifičnog i malo nezahvalnog kolorita (primer ostao na demo sajtu >>) kako bi se što bolje međusobno uklopili, da bi tek kasnije bila zatražena zamena logoa (uz ostanak postojećeg kolorita sajta).

          Kao i kod sajta "Geris & Leon" i ovde je administracija sadržaja predata u ruke klijentu.

 

 

PS

:-) Umalo da zaboravimo!?! :-)
Na ovom spisku je i:

"Smeško web dizajn"

Zahtevi:

 • Potencijal za kompleksne mogućnosti, ali opet balans da se koriste samo neophodne / optimalne opcije kako bi bio što lakši za održavanje, ne bi li se maksimum vremena mogao usredotočiti na zahteve i potrebe klijenata i njihovih sajtova. (Što lepo kažu - majstor svima stiže, a sebi ne stiže. ;-) )
 • U gore pomenutom smislu je odabrana i neka klasična prihvatljiva postojeća tema, laka za održavanje i bez potreba za nekim većim intervencijama (lepa nam već sama po sebi). (Ovo u nekom momentu možda promenimo, ali za sada smo u silnim gužvama na drugim stranama sasvim zadovoljni sadašnjom varijantom.)
 • No, tema ko tema - logo je već morao biti Smeška dostojan! ;-)
 • Kontakt forme različitog tipa.
 • Bezbednost (standardno nama u projektima važna stavka).
 • Multijezička podrška (makar za sada u ovoj elementarnoj opciji latinica / ćirilica).
 • Gugl prevodilac (pogotovo što ne stižemo da ozbiljnije poradimo na sopstvenoj engleskoj verziji sajta).
 • Dizajn prilagodljiv za različite uređaje i ekrane.

 

 

 

Portfolio - Smeškovi urađeni projekti - Radovi su u toku